KATARINA GRöNDAHL

Katarina är 29 år och avslutade våren 2002 sina studier på reklamlinjen på Beckmans School of Design. Sedan några år tillbaka driver hon egna firman Cat's Kitchen och jobbar främst inom grafisk form och reklam.

ProudPussy är Katarinas slutprojekt. "Reklam handlar om att kommunicera, och när jag fick chansen att fritt uttrycka mig ville jag förmedla ett budskap jag tycker är viktigt. Jag ser det lite som en rörelse. Den här gången har jag gjort ringar. Nästa gång kan det bli något annat - kläder, skivor, en fest...

==> Maila Katarina

==> Tillbaka